Sponsorlu Bağlantılar

29 Eylül 2013 Pazar

6.Sınıf Sosyal Bilgiler İmyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler İmyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ülkemizde polislerin görevlerini yaşadığınız yerden örnekler vererek belirtiniz.
   -Trafik Polisi olarak görev yaparlar
   - Spor Polisi Olarak görev yaparla
   - Toplum destek polisi olarak görev yaparlar
   - Çocuk Polii olarak görev yaparlar
2. Olgu ve görüş arasındaki farkı bir örnekle açıklayınız.
Olgu..: Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
Görüş..:Elma portakaldan daha güzeldir.
3. Bilimsel araştırma basamaklarını bir örnek olay kullanarak sıralayınız.
Problem : Orta Anadolu Bölgesinde yetişen bitkilerdeki çinko eksikliğinin nedeni nedir?
Gözlem ve Verilerin toplanması : 

Bu bölgedeki topraklarda toplam çinko miktarının zengin olduğu gözlemlenmiştir


Bu bölgedeki toprakların kireç içeriği fazla ve pH değeri yüksek.

Bu bölgedeki topraklar kil minerali bakımından zengin.

- Bu bölgedeki topraklar organik maddeler bakımından fakir.


- Bu bölgedeki toprakların nem oranı az.


- Bu bölgedeki topraklara her yıl yüksek dozlarda fosfor ve fosfor içerikli gübreler verilmektedir.


- Bu bölgedeki topraklarda yetişen bitkiler kısa boylu kalmaktadır.


Hipotez : 


1- Bitkideki çinko eksikliğinin sebebi, topraktaki fazla kireç ve yüksek pH dır.


2- Bitkideki çinko eksikliğinin sebebi, topraktaki kil miktarının fazla olmasıdır.


3- Bitkideki çinko eksikliğinin sebebi, topraktaki organik maddenin az olmasıdır.


4- Bitkideki çinko eksikliğinin sebebi, yağışların az olmasıdır.


5- Bitkideki çinko eksikliğinin sebebi, topraktaki fazla fosfordur.


Tahmin : 


1- Eğer 1. hipotezim doğru ise , fazla kireç ve yüksek pH 'lı topraklarda yetişen bitkilerde çinko eksikliği görülmelidir.


2- Eğer 2. hipotezim doğru ise , kil miktarının fazla olduğu topraklarda yetişen bitkilerde çinko eksikliği görülmelidir.


3- Eğer 3. hipotezim doğru ise , organik maddenin az olduğu topraklarda yetişen bitkilerde çinko eksikliği görülmelidir.


4- Eğer 4. hipotezim doğru ise , kurak bölgelerde yaşayan bitkilerde çinko eksikliği görülmelidir.


5- Eğer 5. hipotezim doğru ise , fosfor içerikli gübrelerin verildiği topraklarda yetişen bitkilerde çinko eksikliği görülmelidir.


Kontrollü Deney : 


Aynı tür buğday bitkileri ile çalışmalar yapılır.Her tahmin için bir deney grubu bir de kontrol grubu oluşturulur.


1- Yapılan çalışmalarda toprak pH'sının 6'dan 7'ye yükseltilmesiyle bitkilerin topraktan çinko alımının 100-150 kez bir azalma gösterdiği bulunmuştur.


2- Kilin , toprağın çinkoyu kuvvetlice bağlayarak tutmasını sağladığı bulunmuştur.


3- Organik maddelerin , toprakta çinkonun kolaylıkla hareket etmesine ve çözünür formda kalmasını sağladığı ortaya çıkmıştır.


4- Toprak neminin , çinkonun bitki köklerine taşınmasında ve dolayısı ile köklerce alımında belirleyici bir rol oynadığı saptanmıştır.


5- Yüksek dozlarda uygulanan fosfor , bitkilerin köklenme etkinliğini azaltarak bitkinin toprakla yeterince bağlantı kurmasını ve dolayısı ile bitkinin toprağın çinkosundan yararlanmasının sınırlandığı ortaya çıkmıştır.Ayrıca, yüksek dozdaki fosfor , bitki köklerinde ortak yaşayan ve bitkilerin topraktan çinko alımında büyük rol oynayan mikoriza mantarının etkinliğinin azalmasına neden olduğu saptanmıştır.


Gerçek :


Bitkilerdeki çinko eksikliğinin , topraktaki çinko miktarıyla direkt bağlantılı olmadığı, toprağın sahip olduğu birtakım fiziksel ve kimyasal özelliklerden kaynaklandığı bulunmuştur.Bu özelliklerden başlıcaları : Toprağın pH'sı, topraktaki kil, organik madde ve fosfor miktarı ve toprağın nemi.


4. Yaşadığını bir sorunu çözmek için neler yaparsınız? Maddeler hâlinde belirtiniz.
  1.Sorunun Sebebini belirlerim
  2. Belirlediğim sorunun kaynağını bulurum
  3. Bulduğum sorunun kaynağını gidermek için çalışma yaparım
5. Atatürk’ün sosyal bilimlere verdiği önemi bir örnekle açıklayınız.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH – COĞRAFYA FAKÜLTESİ ni kurarak sosyal bilimleri alanında çalışma yapan bilim adamları yetiştirmiştir.
6. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun görevlerinden birkaçın› yazınız.
Türk Tarih Kurumunu Görevleri
a- Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak, incelemek, bu konularla ilgili bilimsel değerdeki araştırmaları ve eserleri yayımlamak,
b- Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçe’ye çevirmek, yaymak ve yayımlamak,
c- Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezleri kurmak, niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak,
Türk Dil Kurumunun Görevleri
a) Yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak,

b) Türk kültüründeki gelişmeye paralel olarak, Türk dilinin özleşmesine, zenginleşmesine ve etimolojisine yarayacak inceleme ve araştırmalar yaparak yazım ve imla kılavuzları ve sözlükler hazırlamak, bunları yazmak ve yayımlamak,

c) Türkçe dilbilgisi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, buna dayalı olarak Türk dilinin yapısına uygun dilbilgileri ile Türkçe'nin tarihi ve karşılaştırmalı dilbilgilerini hazırlamak, bunları yazmak ve yayımlamak,
B. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
1931, dilekçe, olgu, görüş, öğrenim, Atatürk, kurum, 1936, Afet inan
1. Bireysel düşünceleri yansıtan bilgiler GÖRÜŞ olarak adlandırılır.
2. Kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere OLGU denir.
3. Türk Tarih Kurumu.1931 yılında  ATATÜRK tarafından kurulmuştur.
4. Herkesin eğitim ve ÖĞRENİM hakkı vardır.
5. Vatandaşlar, dilek ve şikâyetlerini DİLEKÇE yazarak belirtirler.
C. Aflağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi görüş bildirir?
A. Ankara, Türkiye’nin başkentidir.
B. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık kentidir.
C. Ağrı Dağı, Türkiye’nin en yüksek dağıdır.
D. Kitap okumak, film izlemekten daha eğlencelidir.
2. Aşağdaki ifadelerden hangisi görüş değildir?
A. Ali 17 yaşına girdi.
B. Yarın hava yağmurlu olacak.
C. Trabzonspor, Türkiye'nin en iyi takımıdır.
D. Türkiye, gelişmekte olan bir ülkedir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder